Zaawansowana protetyka

Zaawansowana protetyka to przebudowa zgryzu, czyli szereg procedur protetycznych prowadzących do stworzenia nowej estetyki uśmiechu pacjenta i poprawy funkcji, czyli sposobu, w jaki zęby kontaktują się ze sobą.

 

Przebudowa zgryzu polega na:

  • odnalezieniu prawidłowej pozycji żuchwy w odniesieniu do szczęki z uwzględnieniem optymalnej pozycji powierzchni stawowych w stawach skroniowo-żuchwowych – jest to tzw. pozycja centralna;
  • doskonałym ustawieniu przestrzennym zębów względem siebie podczas przebudowy tak, aby zęby po zamknięciu wymuszały prawidłową pozycję żuchwy w stosunku do szczęki;
  • idealnym dopasowaniu zębów górnych do dolnych;
  • stworzeniu odpowiedniej przestrzeni w obrębie zębów przednich tak, aby możliwe było zaprojektowanie zupełnie nowego uśmiechu bez żadnych ograniczeń estetycznych z uwzględnieniem wszystkich życzeń pacjenta.

 

W zależności do sytuacji klinicznej wykorzystujemy następujące procedury:

  • wypełnienia kompozytowe na powierzchniach zgryzowych zębów;
  • nakłady, czyli wykonywane w pracowni dentystycznej kompozytowe wypełnienia wklejane w ustach pacjenta na powierzchnie zgryzowe zębów;
  • licówki ceramiczne w obrębie zębów przednich;
  • korony pełnoceramiczne na zębach i implantach.

 

Obecnie na świecie jest kilka szkół okluzyjnych, czyli protokołów pozwalających osiągnąć przewidywalne rezultaty podczas przebudowy. Osobiście praktykuję przebudowę metodą dr Johna Kois’a.

Wiedza

Zapraszam do odwiedzenia kompendium wiedzy, gdzie poruszam tematy z zakresu moich specjalizacji

Więcej