Nowoczesna implantologia

Najlepszym i najnowocześniejszym sposobem uzupełnienia brakującego zęba jest wprowadzenie implantu. Implant zasadniczo składa się z dwóch części, są nimi:

  • sztuczny korzeń – ta część znajduje się w kości i wprowadzana jest podczas zabiegu chirurgicznego. Po okresie gojenia jest ona mocno zrośnięta z kością i nie ma możliwości jej usunięcia.
  • korona na implancie – to część odpowiadająca naturalnej koronie zęba. Wykonywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta w pracowni protetycznej. Zdecydowanie preferuję wykonanie korony przykręcanej.

 

Korona przykręcana to łatwość jej usunięcia, gdyby zaistniała taka konieczność, a także nie wymaga użycia cementu, który w przypadku przedostania się do tkanek podczas cementowania może spowodować stan zapalny i w konsekwencji utratę implanta.

 

Implantologia wymaga zawsze dobrego i precyzyjnego planowania w oparciu o modele diagnostyczne, szablony chirurgiczne oraz tomografię komputerową.  Sam zabieg musi być wykonany precyzyjnie, a jednocześnie  delikatnie, dlatego tak istotne jest tu korzystanie z powiększenia.

 

Wraz z podstawowym zabiegiem implantacyjnym, często wykonuję także zabiegi dodatkowe:

  • odbudowa kości w celu poprawy warunków kostnych w przypadku zaników kostnych;
  • przeszczep tkanki miękkiej  pobranej z podniebienia  w celu uzyskania grubszego i stabilniejszego dziąsła, a w konsekwencji lepszej estetyki;
  • podniesienie dna zatoki szczękowej wraz z wypełnieniem jej sztuczną kością w celu zwiększenia ilości kości na wysokość.

Wiedza

Zapraszam do odwiedzenia kompendium wiedzy, gdzie poruszam tematy z zakresu moich specjalizacji

Więcej